انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

برچسب: کشت زعفران

روشهای مختلف کاشت بنه زعفران

💥روشهای مختلف کاشت بنه زعفران ⚡️برای کاشت بذر و احداث مزرعه زعفران روشهای مختلفی وجود دارد که هرکدام مزایا و معایبی دارد و کشاورز باید نسبت به شرایط خود بهترین روش را انتخاب کند…. ✔️انواع روشهای کاشت پیاز شامل ۱_روش کپه ای ۲_روش تسبیحی ۳_روش جوی پشته میباشد که...

تاریخ مناسب زرداب چه تاریخی هست؟

تاریخ مناسب زرداب چه تاریخی هست؟ پاسخ👇👇 💥تاریخ ابیاری زرداب 💥درمطالب قبل به اهمیت زرداب اشاره شد….. اما نمیتوان تاریخ خاصی برایش تعیین کرد زیرا تاریخ بخواب رفتن مزارع بسته به اقلیم،بنیه پیازها،ماده الی،میزان الودگی به افات،گرمای اول و اخر فصل….دارد…. اما درحالت کلی 💥مزارعی که الودگی پیازها به...

ماده آلی – قسمت ۲

💥سرچشمه مواد آلی خاک، بقایای حیوانی و بازمانده های گیاهی است. این مواد از ابتدای ورود به خاک تحت تاثیر مستقیم موجودات زنده و گروههای میکروبی آن قرار می گیرند و تغییرات زیادی می یابند. دو پدیده عمده در این تغییر ماهیت مواد شناخته شده اند. پدیده اول معدنی...

نمونه برداری از خاک قبل از کاشت زعفران

💥اول اینکه پیشنهاد میگردد با مدیر ازمایشگاه هماهنگ شود تا شخص ایشان یا نماینده ایشان جهت انجام نمونه برداری به محل حضوریافته و ضمن برداشت نمونه سالم تر و بهتر بازرسی چشمی هم از خاک مزرعه داشته باشند… قطعا این کار خالی از لطف نخواهد بود 💥برای نمونه برداری...
error: Content is protected !!