انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

برچسب: کاشت زعفران

تناوب زراعی زعفران

تناوب زراعی زعفران یکی از مهمترین نکات در گرفتن نتیجه مطلوب برای زعفران،رعایت تناوب زراعی مناسب است…. برای درک بهتر مطلب ابتدا باید تناوب زراعی را تعریف کرد تعریف تناوب زراعی: توالی کاشت گیاهان زراعی مختلف برای یک یا چند سال براساس برنامه منظم و ترتیب خاص در یک زمین ثابت(بدون اجرای تغییرات...

زعفرانکاری در یک نگاه

۱_بررسی شرایط اقلیمی ۲_انجام آنالیز آب ۳_انجام انالیز خاک ۴_اصلاح و غنی سازی خاک شامل بهبود ساختمان فیزیکی خاک تقویت مواد آلی تقویت مواد معدنی زهکشی شیب بندی و تسطیح کاشت کود سبز جهت احیای ساختمان خاک برگردان کود سبز و تسطیح مجدد ۵تعیین برنامه زمانبندی و برآورد عمر...

آموزش کاشت زعفران

پرسش و پاسخ های کشاورزان زعفران آموزش صفر تا صد زعفران در الیو سوالات خود را در کامنت های سایت دنبال کنید. سوالات خود را در گروه اموزش زعفران @elina314 مطرح کنید. کارشناس پاسخگو: مهندس علی صومعه...

پرسش و پاسخ سوالات کشاورزی

پرسش و پاسخ های سوالات کشاورزی. سوالات خود را در گروه تلگرامی @elina314 مطرح کنید. کارشناس پاسخگو: مهندس علی صومعه...

مدیریت آبیاری اول در مزارع زعفران

?آبیاری های قبل از گل در مزارع زعفران بطور کلی تعداد آبیاری های لازم قبل از گلدهی را بسته به شرایط مختلف به ۳ دسته میتوان تقسیم کرد ۱_مزاع تک آبه(یعنی تا قبل از بالا آمدن گل فقط یک آبیاری انجام میشود. ) ۲_مزارع ۲آبه که خود شامل ۲...
error: Content is protected !!