۱- بستر مناسب زعفران جهت نمایش توضیحات روی موضوع کلیک کنید مراحل گام به گام جهت احداث مزرعه زعفران بررسی اقلیم مناسب کاشت زعفران چگونه خاک را اصلاح کنیم؟ اصلاح خاک قبل از کاشت نمونه برداری از خاک قبل از کاشت زعفران تاثیر میکرو ارگانیسم ها در روی خاک...