انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

برچسب: مدیریت زعفران

پرسش و پاسخ سوالات کشاورزی

پرسش و پاسخ های سوالات کشاورزی. سوالات خود را در گروه تلگرامی @elina314 مطرح کنید. کارشناس پاسخگو: مهندس علی صومعه...

تاریخ مناسب زرداب چه تاریخی هست؟

تاریخ مناسب زرداب چه تاریخی هست؟ پاسخ?? ?تاریخ ابیاری زرداب ?درمطالب قبل به اهمیت زرداب اشاره شد….. اما نمیتوان تاریخ خاصی برایش تعیین کرد زیرا تاریخ بخواب رفتن مزارع بسته به اقلیم،بنیه پیازها،ماده الی،میزان الودگی به افات،گرمای اول و اخر فصل….دارد…. اما درحالت کلی ?مزارعی که الودگی پیازها به...

استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک…

استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک ?درمطالب قبل به اهمیت سبک کردن خاکهای سنگین اشاره شد…. ?اما ماسه بادی چیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ ?منظور از ماسه بادی ذرات ریز شده سنگ هست که که توسط فرسایس طبیعت به ذرات ریزتری تبدیل شده است…. این...

نحوه و میزان استفاده از کودهای دامی قبل ازکاشت زعفران

?نحوه و میزان استفاده از کودهای دامی قبل ازکاشت(برا زعفران فقط کود گاوی پوسیده استریل شده) ?اهمیت کودهای گاوی پوسیده ازنظر تغدیه بسیار ناچیز است….و بیشتر جنبه اصلاح خاک را دارد… توضیحات اصلاح خاک و میزان افزوده ماده آلی مقداری سخت و فرمولهای خاص خود را دارد که درک...

مراحل گام به گام جهت احداث مزرعه زعفران

مراحل گام به گام جهت احداث مزرعه زعفران ?همکاری و مشاوره با کارشناسان خبره الزامیست….. ۱_اقلیم مناسب(تهیه نمودارهای دمایی و بارشی) ۲_آب شیرین و مناسب ۳_اصلاح خاک(درصورت لازم) و دارا بودن بستر مناسب و آماده سازی زمین ۴_انتخاب بذر مناسب ۵_استریل بذر ۶_مدیریت کاشت صحیح(عمق،تراکم،فواصل ردیف ها،آبراه ها و…..)...
error: Content is protected !!