انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

برچسب: سبک کردن خاک

استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک…

استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک ?درمطالب قبل به اهمیت سبک کردن خاکهای سنگین اشاره شد…. ?اما ماسه بادی چیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ ?منظور از ماسه بادی ذرات ریز شده سنگ هست که که توسط فرسایس طبیعت به ذرات ریزتری تبدیل شده است…. این...

سبک کردن خاک قبل از کاشت

سبک کردن خاک قبل از کاشت ?درخاکهای سنگین به منظور بهبود عملکرد گاها ناچاریم بافت خاک را سبک کنیم…. ?معایب بافت های سنگین ۱_نفوذ پذیری نامناسب ۲_تهویه نامناسب ریشه ۳_کاهش توسعه ریشه ۴_زهکشی نامناسب ۵_ماندآب زیاد ۵_عدم شستشوی مناسب نمکها ۶_کاهش راندمان جذب کود ۷_سله شدید و خفگی بذر...
error: Content is protected !!