انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

برچسب: زعفرون

نحوه و میزان استفاده از کودهای دامی قبل ازکاشت زعفران

💥نحوه و میزان استفاده از کودهای دامی قبل ازکاشت(برا زعفران فقط کود گاوی پوسیده استریل شده) 💥اهمیت کودهای گاوی پوسیده ازنظر تغدیه بسیار ناچیز است….و بیشتر جنبه اصلاح خاک را دارد… توضیحات اصلاح خاک و میزان افزوده ماده آلی مقداری سخت و فرمولهای خاص خود را دارد که درک...

نمونه برداری از خاک قبل از کاشت زعفران

💥اول اینکه پیشنهاد میگردد با مدیر ازمایشگاه هماهنگ شود تا شخص ایشان یا نماینده ایشان جهت انجام نمونه برداری به محل حضوریافته و ضمن برداشت نمونه سالم تر و بهتر بازرسی چشمی هم از خاک مزرعه داشته باشند… قطعا این کار خالی از لطف نخواهد بود 💥برای نمونه برداری...

اصلاح خاک قبل از کاشت

خاک چیست؟؟؟ خاک( پدوسفر ) مخلوطی تشکیل شده از مواد آلی و معدنی می باشد که حاصل تخریب سنگ ها به سبب هوازدگی و فرسایش است . فرسایش فرآیندی است که تحت عوامل فیزیکی و شیمیایی ، سنگ ها تغییر شکل داده و به قطعات ریزتر تبدیل می شوند...
error: Content is protected !!