توصیه های پیشنهادی برای تهیه پیاز 💥سعی کنید پیاز را از مزارع جوان و اقلیم های معتدل که ماده آلی خاک بستر بالای۱درصد بوده و آب آبیاری هم شیرین…تهیه کنید… 💥از مزارعی که آلودگی به کنه و قارچ دارند پیاز تهیه نکنید 💥متوسط وزنی پیازها کمتر از ۴گرم نباشد...