انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

هویچی یا دوکی شدن پیاز

دوکی شدن یا هویچی شدن پیاز?پدیده هویچی شدن یا دوکی شدن پیاز به کرات در مناطق مختلف گزارش شده و متاسفانه به کرات هم دیده شده برخی از عزیزان کارشناس توصیه های نادرستی هم داشته اند…برخی سرما و برخی گرما و برخی تشنگی و برخی مصرف کود و سموم….و...

نسخه محلولپاشی مزارع زعفران

نسخه کودی پیشنهادیمد نظر داشته باشید مزارع مختلف نیازهای تغذیه ای متفاوت نیز خواهند داشت،پس برای ارائه نسخه مناسب هر مزرعه باید با کارشناسان خبره محلی مشورت کرد و ایشان بسته به شرایط اقلیمی و آب و هوا و سن وتراکم…..مزرعه نسخه مناسب تری پیشنهاد خواهند داداما نسخه پیشنهادی...

چالکود_مزایا-مکان و عمق وزمان مناسب

چالکود?تعریف چالکود؛چالکود یا چاله کود روشی از کود دهی است که ترکیبات آلی و یا شیمیایی … در مجاورت ریشه و در عمق خاک قرار میگیرد در این روش منبع غذایی مستقیم در دسترس ریشه قرار گرفته و شرایط برای جذب بهتر عناصر توسط ریشه فراهم میگرددتهویه بهتر محیط...

بذر مال

بذر مال?تعریف؛بذر مال کردن یعنی آغشته کردن بذر ها قبل از کاشت با ترکیبات مختلف بمنظور کاهش خسارت بیماری ها و آفات و بهبود عملکرد با ترکیبات مختلف مانند انواع کود و سموم و هورمون ها و….بذر مال صحیح میتواند نتیجه بسیار مطلوبی در بهبود عملکرد داشته باشداستفاده از...

چرا مزرعه گل کم داد؟؟؟

نحوه بررسی دلیل کاهش عملکرد در مزارع زعفران?در باره دلایل کاهش گلدهی مطلب کاملتر در اینجا بیان شدهاما مجدد راهکارهایی جهت تشخیص دلیل اصلی کاهش عملکرد را بررسی میکنیمبطور کلی عملکرد مزارع زعفرانبه چند آیتم مهم وابسته استکه مهمترین آنها شامل موارد ذیل است۱پیاز ها توانایی تشکیل ترکیبات اولیه...
error: Content is protected !!