انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

تاریخ مناسب گلاب

‍ ‍ 💥تاریخ مناسب گلاب…. آبیاری مزارع زعفران…. 💥باتوجه به اینکه گیاه زعفران در اوایل پاییز(بسته به شرایط دمایی اقلیم)بطور کامل از خواب بیدار میشود لذا بهترین زمان ابیاری هم در همین زمان میباشد.👌درمنابع علمی قیدشده بهترین زمان ابیاری زمانی هست که 👌میانگین دمای شبانه روز در۴۸ ساعت اخیر...

۲آبه کردن مزرعه زعفران

برای تعریف گلاب اینجا کلید کنید ۲آبه کردن یعنی ۲مرحله آبیاری قبل از گلدهی انجام گردد اما چرا ا برای مزرعه زعفران ۲تا گلاب پیشنهاد شده؟پاسخ؛وقتی فقط یک آب گل داده میشهحدود۲الی۳هفته طول میکشه تا پیاز از خواب کاملا بیدار بشه و ریشه ها پدیدار بشن بطوری که بتونن...

نکات بسیار مهم در باره ریشه زعفران

نکات کلیدی ولی مهم درباره ریشه و شرایط جذب کودبسیاری از کشاورزان انتظار دارن به محض ظاهرشدن ریشه (در حد پوند حتی) اون ریشه جذب عناصر هم داشته باشهنکته اول اینه که سرعت ریشه زنی و توسعه ریشه به عوامل متعددی بستگی داره که مهمترین آنها شامل👌کاهش مناسب دما...

تعریف گلاب

💥تعریف گلاب 🌀قبلا در باره آبیاری های لازم توضیح داده ایم که میتوانید در اینجا دنبال کنید اما تعریف گلاب چیست؟؟؟ ✅به هر ابیاری که قبل از گلدهی در سال زراعی جدید انجام گردد گلاب گفته میشودتعداد گلاب بسته به شرایط حداقل ۱نوبت و حداکثر ۳نوبت قابل انجام است…که...

سوزاندن بقایای گیاهی

‍ ‍ ‍ ‍ #سوزاندن بقایای گیاهیمتاسفانه به کرار دیده شده که کشاورزان عزیز برای اماده سازی زمینجهت کاشت مجدد،بقایای گیاهان باقی مانده روی سطح خاک را آتش میزنند…قبلا به کرار در کانال و انجمن بر مضرات این کار تاکید شدهو باتوجه به اهمیت موضوع مجدد به ان اشاره...
error: Content is protected !!