انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: اقلیم مناسب کاشت زعفران

مراحل گام به گام جهت احداث مزرعه زعفران

مراحل گام به گام جهت احداث مزرعه زعفران 💥همکاری و مشاوره با کارشناسان خبره الزامیست….. ۱_اقلیم مناسب(تهیه نمودارهای دمایی و بارشی) ۲_آب شیرین و مناسب ۳_اصلاح خاک(درصورت لازم) و دارا بودن بستر مناسب و آماده سازی زمین ۴_انتخاب بذر مناسب ۵_استریل بذر ۶_مدیریت کاشت صحیح(عمق،تراکم،فواصل ردیف ها،آبراه ها و…..)...
error: Content is protected !!