انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: پیاز زعفران

تفاوت ژنتیکی پیاز های مختلف از نظر ژنتیک

آیا پیازها از نظر پتانسیل گلدهی متفاوت هستند؟ مدت ها بود که اساتید برجسته و صاحب نظر و متخصصین کشور معتقد بودند که پیاز زعفران تفاوت ژنتیکی نداردو مهم درشتی و سلامت پیاز است برای گلدهی…اما چیزی که ما کشاورزان در مزارع میدیدیم خلاف این مطلب بود…برخی پیازها گلدهی...

نکاتی درباره جمع آوری پیاز از مزارع کاشته شده

جمع آوری پیازهای زعفران… ?پیازهای زعفران از مزارع سنتی به روشهای مختلفی جمع آوری میشوند… که در حالت کلی ۳ روش مورد استفاده هست…. ۱_روش خشک کن… در این روش نه تنها آبیاری انجام نمیگیرد بلکه خاک هم کاملا خشک است و اثری از رطوبت بارشهای بهاره و….نیست… در...

نرخ روز پیاز

قیمتروزپیاز_زعفران ?میانگین قیمت استعلامی پیاز زعفران ?پیاز تربت و زاوه هرکیلوگرم ۴۲۰۰الی ۵۷۰۰ ?پیاز کاشمر ۳۷۰۰الی ۴۸۰۰ ?پیاز نیشابور ۴۵۰۰الی۶۰۰۰ ?اختلاف قیمتهای هرمنطقه بسته به متوسط وزنی،درصد ناخالصی و سلامت و…..دارد….....

نرخ روز پیاز

?نرخ روز پیاز زعفران پیاز کاشمر ۳۵۰۰الی۴۵۰۰ پیاز تربت ۴۲۰۰الی۵۱۰۰ پیاز نیشابور ۴۳۰۰ الی۵۵۰۰ ?دلیل اختلاف قیمتها،کیفیت و درصد آلودگی و متوسط وزنی و…. میباشد...

کاشت پیازهای آلوده به کنه

?راهکارهای پیشنهادی برای کاشت پیازهای آلوده به کنه و قارچ ?مهمترین آفت زعفران که بیشترین خسارت را وارد میکند ☄کنه هست متاسفانه درسالهای اخیر بدلایل متعددی که مهمترین آنها عبارتند از ?استفاده از کودهای دامی فراوری نشده ?آبیاری تابستانه ?ضعف شدید خاکها ?تغذیه نامناسب ?اما کمتر مزرعه هست که...
error: Content is protected !!