انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: عمق مناسب زعفران

بهینه کردن عمق کاشت مزرعه زعفران

در مطالب قبل به بررسی عمق مناسب کاشت پرداختیم که میتوانید در لینک زیر دنبال کنید https://eliuo.ir/%d8%b9%d9%85%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86/ 💥راهکار اصلاح عمق در مزارع کاشته شده 💥عمق نامناسب یکی از مهمترین دلایل کاهش عملکرد در مزارع زعفران است که متاسفانه بسیاری از کشاورزان بدلیل نداشتن اطلاعات کافی با این مشکل درگیرهستند…...

عمق کاشت مناسب زعفران

💥عمق کاشت مناسب یکی از مهمترین اقدامات لازم برای گرفتن نتیجه مطلوب است… چنانچه عمق کمتر از حدلازم باشد پیازها هویچی شده و تنش های دمایی بیشتر برآنها تاثیر خواهد داشت… و از عملکرد کاسته خواهد شد… و اگر عمق بیش از حد لازم باشد مشکلاتی مانند بدسبزی،ضعف کلاله،دیر...
error: Content is protected !!