انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: تراکم کاشت

واکاری

💥واکاری ☄تعریف؛ کاشت مجدد پیاز زعفران در مزارع ۱ساله و مسن تر ، در فضاهای خالی را به اصطلاح واکاری میگویند…. 💥متاسفانه به کرات شاهد بودیم مزارع نوزاد و حتی میانه و نهاده داری کچلی بالایی هستند که عملکرد را بشدت کاهش میدهد…. از آنجاکه زراعت زعفران چندساله هست...

ملاکهای انتخاب میزان تراکم بنه در هکتار

💥ملاکهای انتخاب میزان تراکم بنه در هکتار ۱_در اقلیم هایی که تابستان گرم و زمستان معتدل و کم بارش دارند چنانچه خاک فقیر و ماده آلی کمتر از ۲درصد باشد تراکم ۳تن درهکتار و اگر خاک غنی باشد ۵تن درهکتار توصیه میگردد… ۲_در اقلیم هایی که تابستان نسبتا معتدل...

تراکم کاشت زعفران

〽️تراکم کاشت زعفران از دلایل مهم عملکرد نامناسب مزارع تراکم نامناسب کاشت است….. تراکم کاشت یعنی تناژ بذر استفاده شده در واحد هکتار…. که بین ۳الی۱۶ تن درهکتار پیشنهاد میگردد… 🔍انتخاب میزان تراکم پیاز جهت کاشت به چند عامل بستگی دارد ۱_ماده آلی خاک و درکل شرایط بستر ۲_اقلیم...
error: Content is protected !!