💥انتخاب روش مناسب کاشت زعفران و بررسی اجمالی مزایا و معایب آنها ۱_روش کپه ای؛ این روش تقریبا منسوخ شده ولی در خاکهایی که از مواد آلی غنی هستن،خصوصا مناطق سردسیر برای مزارع که زودبازده برنامه ریزی شده اند تا حدودی قابل قبول است 👌این روش مزرعه سریع تر...