انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: تغذیه برگی

آخرین بازه زمانی مناسب برای محلولپاشی

آخرین فرصت برای انجام محلولپاشی در مزارع زعفران… 💥در مورد اهمیت محلولپاشی مطالب زیادی قبلا بیان شده است… اما محلولپاشی در چه بازه زمانی باید انجام گردد؟ متاسفانه برای زعفران تحقیقات علمی کامل انجام نگرفته است… ولی باید توجه داشت از زمان رویش برگ تا خزان کامل امکان جذب...

زرد شدن نوک برگها بعد از محلولپاشی

زرد شدن نوک برگها بعد از محلولپاشی قبلا در باره دلایل سوختگی سر برگها مطالبی بیان شد که میتوانید در لینک زیر مطالعه بفرمایید ⚫️ bit.ly/2rHa9t7 اما یکی از دلایل ایجاد سوختگی در نوک برگ زعفران میتواند محلولپاشی کود ها و یا سموم باشد که به برخی از مهمترین...

نسخه محلولپاشی ۳مرحله ای در مزارع میانه(تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز)

💥نسخه محلولپاشی مزارع ۲الی۴ساله (تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز در هکتار) 〽️برای ۳مرحله و مرحله اوا(اواسط دی ماه) اسید آمینه مگافول ۲ لیتر اسید آمینه پودری ۲کیلو جلبک دریایی آکادین ۲کیلو فسگارد ۱لیتر ریزمغذی برکسیل ۲کیلو ۱۲ ۱۲ ۳۶ مرغوب ۷کیلو 〽️برای مرحله دوم اواسط بهمن ماه اسید امینه مگافول ۲...

نسخه محلولپاشی مزارع با تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز(مزارع ۱الی۴ساله)

💥نسخه محلولپاشی مزارع ۲الی۴ساله (تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز در هکتار) 〽️برای یک مرحله(اواسط بهمن ماه) اسید آمینه مگافول ۲ لیتر اسید آمینه پودری ۲کیلو جلبک دریایی آکادین ۲کیلو فسگارد ۱لیتر کلات اهن ۱ کیلو ریزمغذی برکسیل ۲کیلو ۳بیست ۳کیلو ۱۲ ۱۲ ۳۶ مرغوب ۵ کیلو 〽️برای ۲ مرحله مرحله اول...

نسخه محلولپاشی مزارع نوزاد برای ۳و۴مرحله

💥نسخه کودی مزارع نوزاد برای ۳و ۴مرحله محلولپاشی مرحله اول(پیشنهاد میگردد اواسط دی ماه انجام گردد) 〽️اسید آمینه مگافول ۲لیتر 〽️جلبک دریایی آکادین ۱کیلو 〽️ریز مغذی بیومین ۴۴ یک کیلو 〽️فسگارد یک کیلو 〽️۳بیست (دوز شرکتی) 💥مرحله دوم(اوایل بهمن ماه) 〽️اسید آمینه مگافول ۲لیتر 〽️جلبک دریایی آکادین ۱کیلو 〽️ریز...
error: Content is protected !!