انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: برداشت

دلایل کاهش عملکرد مزارع زعفران

💥دلایل کاهش عملکرد در مزارع زعفران یکی از چالش های مهم کشاورزان زعفرانکار،کاهش و نوسانات عملکرد مزارعشان است… مهمترین دلایل کاهش عملکرد بشرح ذیل میباشد ۱_فقر مواد آلی خاک 👌که فقط با استفاده از کودهای فراوری شده قابل جبران هست.. ۲_فقر مواد معدنی خاک 👌که با کودهای آلی فراوری...

دلایل ضعف کلاله

〽️دلایل ضعیف بودن کلاله مهمترین دلایل ضعف کلاله به شرح ذیل است ۱_فقر مواد آلی خاک ۲_فقر مواد معدنی ۳_عمق نامناسب پیاز ۴_تنش گرما و سرمایی ۵_آبیاری نامناسب ۶_بافت سنگین و خیلی سبک ۷_سله خاک ۸_کود نامناسب در گلاب ۹_آسیب رساندن به برگها ۱۰_ژنتیک پیاز 💥تمام موارد فوق میتوانند...

خشک کردن کلاله زعفران

〽️خشک کردن کلاله زعفران مهمترین مرحله فراوری گل زعفران نحوه خشک کردن آن است…. از آنجا که در بازار ایران فقط به ظاهر کلاله اهمیت داده میشود(البته در خرید از کشاورز) لذا نحوه خشک کردن اصولی بسیار مهم است.. برای این منظور ابتدا کلاله ها را گرده گیری کرده...

گرده گیری کلاله زعفران

💥گرده گیری کلاله 〽️متاسفانه در بازار داخلی زعفران فقط به ظاهر کلاله اهمیت داده و مبنای قیمت گذاری نیز ظاهر کلاله نهادینه شده… یکی از مشکلات کشاورزان وجود گرده های زرد رنگ روی کلاله هاست…. برای گرده گیری راهکارهایی استفاده میگردد که بنظر میرسد استفاده از مشما فریزر راحت...

تعریف عیار گل

تعریف و انواع عیار گل 💥به نسبت وزن گل به وزن سرگل عیار گل میگویند… به زبان ساده یک کیلو گل چقدر سرگل دارد یا هر کیلو سرگل از چقدر گل بدست امده مزارع مختلف بسته به شرایط عیارهای متفاوت دارند… حتی گاه یک مزرعه کوچک دارای عیارهای مختلف...
error: Content is protected !!