انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: سوالات کشاورز و پاسخ کارشناس

جذب کلسیم توسط ریشه درختان

در بسیاری از موارد،ما کود دهی را طبق برنامه ونسخه کامل و با بهترین کودها انجام میدهیم ولی برخی عناصر ب اندازه کافی جذب گیاه نمیشود و نیاز به استفاده مجدد برخی از عناصربصورت محلولپاشی و….. میباشد برای مثال به عنصر کلسیم اشاره میکنیم 💥جذب کلسیم توسط ریشه درختان: کلسیم...

اطلاعیه

📣 هشدار برای کشاورزان عزیز زعفرانکار💥متاسفانه امسال در اکثر مناطق کشور شاهد کاهش بارندگی و همچنین افزایش گرمای هوا ….بودیمو این شرایط بهیچ عنوان مناسب زعفران نیستو باید گفت وارد شدن تنش در این شرایط قطعی است درباره اقلیم مناسب زعفران اینجا بخوانید https://t.me/zaferankaran_eliuo/27 به تمام زعفرانکاران عزیز پیشنهاد...

بذر مال

بذر مال?تعریف؛بذر مال کردن یعنی آغشته کردن بذر ها قبل از کاشت با ترکیبات مختلف بمنظور کاهش خسارت بیماری ها و آفات و بهبود عملکرد با ترکیبات مختلف مانند انواع کود و سموم و هورمون ها و….بذر مال صحیح میتواند نتیجه بسیار مطلوبی در بهبود عملکرد داشته باشداستفاده از...

چرا مزرعه گل کم داد؟؟؟

نحوه بررسی دلیل کاهش عملکرد در مزارع زعفران?در باره دلایل کاهش گلدهی مطلب کاملتر در اینجا بیان شدهاما مجدد راهکارهایی جهت تشخیص دلیل اصلی کاهش عملکرد را بررسی میکنیمبطور کلی عملکرد مزارع زعفرانبه چند آیتم مهم وابسته استکه مهمترین آنها شامل موارد ذیل است۱پیاز ها توانایی تشکیل ترکیبات اولیه...

تفاوت ژنتیکی پیاز های مختلف از نظر ژنتیک

آیا پیازها از نظر پتانسیل گلدهی متفاوت هستند؟ مدت ها بود که اساتید برجسته و صاحب نظر و متخصصین کشور معتقد بودند که پیاز زعفران تفاوت ژنتیکی نداردو مهم درشتی و سلامت پیاز است برای گلدهی…اما چیزی که ما کشاورزان در مزارع میدیدیم خلاف این مطلب بود…برخی پیازها گلدهی...
error: Content is protected !!