انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: پاسخ به سوالات

چرا مزرعه گل کم داد؟؟؟

نحوه بررسی دلیل کاهش عملکرد در مزارع زعفران?در باره دلایل کاهش گلدهی مطلب کاملتر در اینجا بیان شدهاما مجدد راهکارهایی جهت تشخیص دلیل اصلی کاهش عملکرد را بررسی میکنیمبطور کلی عملکرد مزارع زعفرانبه چند آیتم مهم وابسته استکه مهمترین آنها شامل موارد ذیل است۱پیاز ها توانایی تشکیل ترکیبات اولیه...

دلایل کاهش گلدهی مزارع زعفران در سال زراعی ۱۳۹۹

?دلایل کاهش گلدهی در سال زراعی ۱۳۹۹?کشاورزان عزیز قبلا در باره دلایل کاهش عملکرد مطلب ارائه دادیم که میتوانید در اینجا مطالعه بفرمایید?کاهش عملکرد https://bit.ly/33pnNim ?اما در سال زراعی امسال(۱۳۹۹) مهمترین دلایل کاهش گلدهی عبارتند از۱_ گرمای هوا?ترکیبات کلاله زعفران در تابستان تولید میشوند ولی برای تشکیل اسکلت و...

تفاوت نهل و ماسه بادی

اشتباهات رایج کشاورزی…قبلا در باره ماسه بادی مرغوب و موارد استفاده از ماسه بادی نکاتی بیان کردیمکه میتوانید در لینک زیر دنبال کنید?استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن بافت خاک اما حتما از کشاورزان سنتی به کرات شنیده اید که ماسه بادی نه تنها بافت خاک را سبک...

آخرین بازه زمانی مناسب برای محلولپاشی

آخرین فرصت برای انجام محلولپاشی در مزارع زعفران… ?در مورد اهمیت محلولپاشی مطالب زیادی قبلا بیان شده است… اما محلولپاشی در چه بازه زمانی باید انجام گردد؟ متاسفانه برای زعفران تحقیقات علمی کامل انجام نگرفته است… ولی باید توجه داشت از زمان رویش برگ تا خزان کامل امکان جذب...

زرد شدن نوک برگها بعد از محلولپاشی

زرد شدن نوک برگها بعد از محلولپاشی قبلا در باره دلایل سوختگی سر برگها مطالبی بیان شد که میتوانید در لینک زیر مطالعه بفرمایید ⚫️ bit.ly/2rHa9t7 اما یکی از دلایل ایجاد سوختگی در نوک برگ زعفران میتواند محلولپاشی کود ها و یا سموم باشد که به برخی از مهمترین...
error: Content is protected !!