انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: متفرقه

مطالبی درباره خرید کودهای هیومیکی

نکته بسیار مهم درباره خرید کودهای هیومیک اسید….کشاورزان عزیز مد نظر داشته باشید در هنگام خرید کودهایی که در بازار بنام هیومیک اسید باب شده اند چند نکته بسیار مهم را در نظر بگیرید۱_کودهای هیومیکی معمولا از دو منبع تهیه میشوند۱منشا گیاهی و حیوانی ۲لئوناردیت💥ارزش لئوناردیت دهها برابر کودهای...

دلایل عدم یکنواختی رشد گیاهان در مزرعه

دلایل اینکه برخی قسمتهای مزرعه ها(کلیه محصولات) رشد کمتری دارند چیست؟ما کشاورزان به کرات شاهد بودیم قسمتهایی از مزرعه نسبت به بقیه رشد کمتری دارنداما دلایل این اتفاق را مرور میکنیم۱_عدم یکنواختی قوه نامیه و کیفیت بذر مصرفی ۲_عدم یکنواختی در بذر مال کردن بذرها۳_عدم یکنواختی در آبیاری ۴_عدم...

لیست نمایندگی های شرکت مهام پویای فیروزه

لیست نمایندگی های رسمی شرکت مهام پویای فیروزه در مناطق مختلف ۱_منطقه سبزوار و جوینآقای سید قاسم حسینی ۰۹۹۰۰۸۸۹۰۲۲📱 @GhasemHosseyni ۲_منطقه درگز و حومهآقای میلاد صفری۰۹۱۵۷۳۷۱۸۰۵📱@Msfariii ۳_منطقه تایباد و مشهد زیرهاقای احمد علیمرادی۰۹۰۲۱۲۷۳۰۰۹📱@alimoradi3009@Alimoradiahmad3009 ۴_منطقه کرماناقای امیرزاده ۰۹۱۳۹۴۷۳۴۵۳📱@ar6991 ۵_بخش شهر فیروزه و خوشابآقای مصطفی فرخاری ۰۹۱۵۹۱۴۳۴۷۴📱@farkhari_897 ۶_بخش رئیسی و عطائیه...

نکات بسیار مهم در باره ریشه زعفران

نکات کلیدی ولی مهم درباره ریشه و شرایط جذب کودبسیاری از کشاورزان انتظار دارن به محض ظاهرشدن ریشه (در حد پوند حتی) اون ریشه جذب عناصر هم داشته باشهنکته اول اینه که سرعت ریشه زنی و توسعه ریشه به عوامل متعددی بستگی داره که مهمترین آنها شامل👌کاهش مناسب دما...

سوزاندن بقایای گیاهی

‍ ‍ ‍ ‍ #سوزاندن بقایای گیاهیمتاسفانه به کرار دیده شده که کشاورزان عزیز برای اماده سازی زمینجهت کاشت مجدد،بقایای گیاهان باقی مانده روی سطح خاک را آتش میزنند…قبلا به کرار در کانال و انجمن بر مضرات این کار تاکید شدهو باتوجه به اهمیت موضوع مجدد به ان اشاره...
error: Content is protected !!