انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: درختان میوه و باغداری

هرس درختان

‍ ?هرس درختان: ✅تعریف هرس:بریدن یا حذف تمام یا قسمتی از شاخه ها، ریشه ها، برگ ها، میوه ها یا پوست درختان مطابق اصول و عادت رشدی جهت تحت تاثیر قرار دادن و هدایت شیوه رشد و باروری گیاهان را هرس گویند.✅اهداف هرس کردن درختان؛?شکل و فرم دادن درختان...

ترشحات روی پوست بدنه درخت ها

ترشحات روی پوست درختانباغداران به کرات شاهد خروج ترشحاتاز قسمت های مختلف بدنه درختان بوده اند.وجود ترشحات چند دلیل دارد که به اختصار اشاره میکنیمدیده شدن ترشحات روی پوست درختان امری متداول است که در حالت کلی ۲دلیل دارد۱_در اثر اختلاف دما یا فشار داخل درخت نسبت سطح خارجی۲_ترشحات...
error: Content is protected !!