📣 هشدار برای کشاورزان عزیز زعفرانکار💥متاسفانه امسال در اکثر مناطق کشور شاهد کاهش بارندگی و همچنین افزایش گرمای هوا ….بودیمو این شرایط بهیچ عنوان مناسب زعفران نیستو باید گفت وارد شدن تنش در این شرایط قطعی است درباره اقلیم مناسب زعفران اینجا بخوانید https://t.me/zaferankaran_eliuo/27 به تمام زعفرانکاران عزیز پیشنهاد...