انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

سوزاندن بقایای گیاهی

‍ ‍ ‍ ‍ #سوزاندن بقایای گیاهی
متاسفانه به کرار دیده شده که کشاورزان عزیز برای اماده سازی زمین
جهت کاشت مجدد،بقایای گیاهان باقی مانده روی سطح خاک را آتش میزنند…
قبلا به کرار در کانال و انجمن بر مضرات این کار تاکید شده
و باتوجه به اهمیت موضوع مجدد به ان اشاره میکنیم….

مضرات سوزاندن بقایای گیاهان

سوزاندن بقایای محصول سبب سفت و کلوخی شدن خاک شده و در نتیجه افزایش مصرف آب و ایجاد مشکل در عملیات تسطیح را به دنبال دارد.
همچنین باعث تبدیل مواد آلی به معدنی و در نتیجه کاهش ماده آلی خاک و همچنین کاهش جمعیت میکروب های مفید خاک، کاهش ظرفیت نگهداری رطوبت، عناصر غذایی و افزایش فشردگی خاک و سله بندی خاک می شود.
👌حفظ بقایای گیاهی موجب افزایش ماده آلی خاک، افزایش نگهداری رطوبت و عناصر غذایی در خاک، کاهش تنش های گرمایی، افزایش جمعیت میکروب های مفید خاک و کاهش فرسایش آبی و خاکی می شود…
👌باتوجه به خشکسالی حاکم در کشور و همچنین خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها و برکه ها و….
اهمیت مواد الی ۱۰۰چندان خواهد شد…
لذا پیشنهاد میگردد بقایای گیاهی را در خود خاک مزرعه برگردان کنید
و جهت تسریع در پوسیدن
در اول پاییز ۲الی۴تن کود مرغی به مزرعه داده شود و شخم سطحی زده شود…
تا با رطوبت پاییزه و زمستانه
و ازت تزریقی سرعت تجزیه افزایش پیدا کند…

🔖مهندس علی صومعه

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!