انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

اصلاح خاک قبل از کاشت

خاک چیست؟؟؟
خاک( پدوسفر ) مخلوطی تشکیل شده از مواد آلی و معدنی می باشد که حاصل تخریب سنگ ها به سبب هوازدگی و فرسایش است . فرسایش فرآیندی است که تحت عوامل فیزیکی و شیمیایی ، سنگ ها تغییر شکل داده و به قطعات ریزتر تبدیل می شوند . و به همراه مواد آلی و معدنی خاک را بوجود می آورند .

خواص فیزیکی خاک

خواص فیزیکی خاک در تعیین قابلیت استفاده از آن برای مقاصد گوناگون حائز اهمیت می باشد. استحکام و تحمل فشار، قابلیت زهکشی در حالت مرطوب و خشک، قدرت ذخیره رطوبت، سهولت نفوذ ریشه گیاهان در خاک، تهویه و قابلیت نگهداری عناصر غذایی گیاهان در خاک همگی ارتباط نزدیک با خواص فیزکی خاک دارند.

بافت خاک

اندازه نسبی ذرات خاک را اصطلاحاً بافت خاک گویند که حاکی از ریزی و درشتی خاک می باشد. به عبارت دیگر مقدار نسبی شن و سیلت و رس که ذرات کوچکتر از سنگریزه می باشد ( قطرشان از ۲ میلی متر کوچکتر است) بافت خاک را تشکیل می دهد درشت و سبک به خاک شنی و ریز و سنگین به خاک رسی اطلاق می شود. خاک لوم (loam) ما بین این دو نوع و دارای مخلوط مناسبی از شن و سیلت و رس است. خاک های شنی سریع تر از خاک های دیگر خشک و گرم می شوند و راحت تر قابل شخم زدن هستند. خاک های رسی آب بیشتری را در خود نگه می دارند و از بقیه خاک ها دیرتر خشک و گرم می شوند و از همه سخت تر قابل شخم زدن می باشند. خاک های لوم وضعیتی متوسط دارند یعنی قابلیت نگهداری آب در آنها خوب است و نسبتاً خوب شخم زده می شوند.

انواع ذرات تشکیل دهنده خاک (سیستم بین المللی)

نام و اندازه برحسب میلی متر
ریگ و سنگ ( Gravel )بزرگتر از ۲ میلی متر
شن درشت ( Coars sand )2 تا ۰٫۲ میلی متر
شن ریز ( Find sand ) از ۰٫۲ الی ۰٫۰۲میلی متر
سیلت ( Silt )از۰٫۰۲الی ۰٫۰۰۲ میلی متر
رس ( Clay )کمتر از ۰٫۰۰۲ میلی متر

تقسیم بندی بافت خاک

در روش مدرن، مثلث بافت خاک از دوازده کلاس تشکیل یافته است که اجزاء متشکله آن به قرار زیر می باشد :
۱- شنی (sand) : حداقل مقدار شن ۸۵ درصد و مجموع و ۵/۱ برابر ذرات رس کمتر از ۱۵ درصد می باشد.
۲- شنی – لومی (loamy – sand) : شن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و مجموع سیلت و ۵/۱ برابر ذرات رس بیش از ۱۵ درصد و مقدار رس از ۳۰ درصد کمتر می باشد.
۳ – لومی – شنی (sandy – loam) : رس کمتر از ۲۰ درصد یا مجموع درصد سیلت و دو برابر مقدار رس از ۳۰ درصد بیشتر می باشد. خاک هایی که مقدار شن آنها بین ۲۴ تا ۵۲ درصد باشد و مقدار رس شان کمتر از ۷ درصد و سیلت شان نیز کمتر از ۵۰ درصد است خاک لومی و شنی نامیده می شوند.
۴ – (loam) لوم : مقدار رس بین ۷ تا ۲۷ درصد و سیلت ۲۸ تا ۵۰ درصد و شن کمتر از ۵۲ درصد است.
۵ – لومی – سیلتی (silt – loam) : مقدار سیلت بیش از ۵۰ درصد و رس بین ۱۲ تا ۲۷ درصد بوده و یا مقدار سیلت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته و مقدار رس نیز کمتر از ۱۲ درصد است.
۶ – سیلت (silt) مقدار سیلت کمتر از ۸۰ درصد و مقدار رس کمتر از ۱۲ درصد است.
۷ – لوم رسی – شنی (sandy – clay – loam) : اینکه ۲۰ تا ۳۵ درصد رس داشته و مقدار سیلت آن ۲۸ درصد کمتر و شن آن نیز بیش از ۴۵ درصد می باشد.
۸- لومی ورسی (clam –loam) مقدار رس تا ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار لوم کمتر از ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد در نوسان است.
۹- لوم رسی – سیلتی (silty – clam – loam) مقدار رس ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار شن نیز از ۲۰ درصد کمتر است.
۱۰- رسی و شنی (sandy – clay) مقدار رس و شن آن از ۳۵ تا ۴۵ درصد بیشتر است.
۱۱ – رسی و سیلتی (silty – clay) مقدار هر یک از رس و سیلت آن به ترتیب بیش از ۴۰ درصد است
۱۲- رسی (clay) مقدار رس بیش از ۴۰ درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از ۴۵ تا ۴۰ درصد کمتر است.

رفتار خاک های سبک :

خاک های سبک خاک هایی هستند که بیش از ۸۰% وزن خاک را شن تشکیل داده و مقدار رس کمتر از ۱۲ درصد و یا مجموع رس و سیلت آن ها کمتر از ۲۰ درصد است. رطوبت قابل استفاده در هر متر از عمق خاک کمتر از ۱۲۵ میلی متر است. زهکشی آنها آزادانه و به طور طبیعی صورت گرفته و با پیدایش یک دوره خشکی رطوبت خود را به سرعت از دست می دهد. در معرض فرسایش بادی قرار دارد و بارخیزی آنها ناچیز است. ساختمان خاک در این اراضی بسیار سست و شکننده بوده و با فشاری متلاشی شده و به ذرات اولیه تبدیل می شود. اگر در حالتی که خاک مرطوب است عملیات شخم و غیره انجام شود، سطح خاک متراکم شده ولی درز و ترکی در آن پدیدار نمی شود در نتیجه نفوذ آب در خاک مرطوب است گرفته و جوانه زدن بذر و انتقال هوای خاک از هوا به درون خاک و یا بالعکس دچار وقفه ی شود. این عوامل به حاصلخیزی ناچیز خاک دامن می زند. وجود سنگ ریزه و فراوانی آن نیز از بارخیزی خاک کاسته و استهلاک ادوات کشاورزی نیز در مدت کوتاهی به وقوع می پیوندد. رطوبت قابل استفاده گیاه در این خاک ها ناچیز بوده و آبیاری بایستی به تناوب بیشتری صورت گیرد. آبشویی (leaching) املاح و کودهای شیمیایی نیز قابل توجه است و تلفات و ضایعات کودی بیشتر از سایر خاکها است.

رفتار خاک های سنگین :

خاک های سنگین یا رسی محتوی بیش از ۲۸ درصد رس بوده و چسبندگی آنها زیاد است.
ساختمان خاک در صورتی که مواد آلی خاک ناچیز باشد از پایداری مطلوبی برخوردار بوده و سطح خاک در اثر تناوب خشکی و رطوبت، ایجاد درز و ترک می کند که به انتقال آب و هوا به درون خاک کمک می کند. رطوبت قابل استفاده گیاه در این خاکها از کلیه خاک های دیگر بیشتر بوده و زهکشی آن نیز دشوارتر است چون در رطوبت های کمتری از اشباع نفوذ پذیری خاک بسیار ناچیز است لذا این خاک ها به مدت طولانی مرطوب باقیمانده و بروز خشکی هوا در عملکرد گیاه چندان مؤثر نمی باشد. نکته دیگر اینکه رطوبت خاک های رسی در حد خمیرایی کاهش یابد. بنابراین انتخاب زمان شخم اهمیت به سزایی در بهبود یا تخریب ساختمان خاک دارد. بارخیزی در این خاک ها نیز به علت ظرفیت تبادل کاتیونی قابل توجه آن، در حد مطلوبی بوده و تناوب آبیاری در این خاک ها کمتر از سایر گروه های بافتی است…..


خوب اینا مطالبی بود که در کتب و مقالات و سایت های اینترنتی به وفور پیدا میشه
بریم سراغ زعفران خودمون
💥این مطالب کاملا تجربیست
مابه همه منابع احترام میگذاریم🌷
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


👌دسته بندی خاک مزرعه

💥خاک خیلی سبک
👌درصد ماسه بیش از ۸۰درصد
این خاکها بدلیل عدم حفظ رطوبت
و ظرفیت تبادل یونی ضعیف مناسب کاشت زعفران نیستند…..(این بدان معنی نیست که نتوان نتیجه مطلوب گرفت…با هزینه و مدیریت صحیح میتوان نتیجه گرفت ولی بسختی)

💥خاک سبک
درصد ماسه ۶۰الی۸۰درصد
این خاکها برای کاشت زغفران بسیار عالی خواهد بود خصوصا اگر میزان رس ۱الی۱٫۵ برابر سیلت باشد

💥خاک نیمه سبک
میزان ماسه ۵۰الی۶۰درصد
این خاکها هم برای کاشت زعفران قابل قبول خواهد بود
💥خاک سنگین
که درصد ماسه کمتر از ۵۰درصد و بیش از ۳۵درصد است
درین خاکها نتایج خوبی گرفته شده
💥خاکهای بسیار سنگین
درصد ماسه کمتر از ۳۵درصد است
که بهیچ عنوان برای کاشت مناسب نیستن(این خاکها هم برای نتیجه گرفتن باید مدیریت صحیح و البته هزینه بری داشت…)


از انجا که اصلاح خاک بسیار پیچیده و زمان بر و همراه عملیات خاکورزی زیادی خواهد بود بهتر است حد امکان تغییرات کمتری در فیزیک خاک ایجاد کرد که راهکارهای مناسب را خواهیم گفت…


اول مدنظر داشته باشید اگر خاک شما
پ اچ بالای ۸ و شوری بیش از ۵ دارد
گرفتن نتیجه دشوار خواهد بود
مگر اینکه آب بسیار شیرین و پ اچ کمتر از ۷٫۵ باشد….

اصلاح خاکها


💥اصلاح خاکهای بسیار سبک
در این موارد پیشنهاد میگردد چنانچه درصد رس کمتر از ۱۰درصد باشد اقدام بکاشت نفرمایید
اگر بفکر افزودن رس هستید قبلش بدانید تهیه خاک رسی مرغوب کار دشواریست….چون باید خاک اضافه شده به بستر خاک زراعی باشد نه خاک لایه های زیرین …
اما اگر میزان رس بیش از ۱۰ درصد باشد درین خاکها بهترین راهکار
💥⚡️👌افزایش ماده الی خواهد بود
اگر ماده الی را به ۴درصد برسانید ضعف های خاک مانند ماندگاری و ظرفیت تبادل یونی کم خاک رفع خواهد شد….


💥اصلاح خاک های سبک
این خاکها نیاز به تغییر خاصی ندارند
و با افزایش ماده الی درحد ۲درصد میتوان نتایج مطلوبی گرفت…..


💥اصلاح خاکهای نیمه سنگین
این خاکها درصورتی که ماده الی خاک به ۲درصد برسانید و همچنین معمولا این خاکها سله سطحی شدید خواهد بود
پیشنهاد میگردد یا ماده الی سطح خاک به ۴درصد برسد(بهترین راهکارخواهد بود)
یا اینکه با پوشش مناسبی از مخلوط ماسه بادی مرغوب و کود پوسیده استریل شده سطح مزرعه را پوشش داد


💥اصلاح خاکهای سنگین
استفاده از ماسه بادی مرغوب در این خاکها الزامیست وگرنه نتیجه مطلوب و حتی ضعیف هم نخواهید گرفت…


💥جمع بندی و نتیجه گیری
👌چنانچه درصد رس کمتر از ۱۰درصد باشد بهیچ عنوان بفکر کاشت و حتی اصلاح خاک نباشید
👌چنانچه پ اچ بالای ۸ و شوری بالای۵ باشد درصورت مناسب بودن آب میتوان با افزایش ماده الی نتایج خوبی گرفت
👌چنانچه درصد ماسه کمتر از ۴۰درصد نباشد
میتوان با تقویت ماده الی و بدون افزودن ماسه نتایج خوب گرفت
👌اصلاح خاک شاید بظاهر ساده باشد ولی امری بسیار پیچیده هست و حتما از کارشناسان خبره محلی کمک بگیرین
👌💥اصلاح خاک زمانی که رطوبت خاک حداقل است انجام گردد و سعی شود حداقل عملیات خاکورزی انجام گردد تا ساختمان طبیعی خاک کمتر اسیب ببیند بدین منظور پیشنهاد میشود بعد از اصلاح خاک حتما با کاشت محصولاتی مانند جو بعنوان کود سبز
دانه بندی خاک هم بهبود یابد


💥مهم….
برای درک بهتر خاک
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
خاک کشاورزی را میتوان به ۳قسمت تقسیم کرد
اول بافت خاک
دوم شیمی خاک(عناصر و مواد الی و ….)
سوم بخش زنده خاک(میکروارگانیسم ها)

دقت بفرمایید کارشناسان محترم چرا به این موارد دقت کافی نداشتن؟
مثلا باف خاک
یا بخش زنده خاک؟؟
چرا فقط روی شیمی و عناصر خاک تاکید شده؟؟
چرا کشاورز کود رو میشناسه ولی اطلاعاتی از اهمیت بافت خاک و ازهمه مهمتر اهمیت بخش زنده خاک (میکروارگانیسم ها) نداره؟

مجموعه زعفران ایرانیان

نویسنده مهندس علی صومعه

کپی برداری بدون ذکر منبع از نظر شرعی و قانونی حرام است.

کلمات کلیدی:

آموزش کاشت زعفران

اصلاح خاک

5 دیدگاه

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!