انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

نگاهی اجمالی به راهکارهای کنترل سطحی تنش های دمایی وارد شده به پیاز در فصول مختلف سال

💥تنش های دمایی و راهکارهای کاهش تنش های دمایی… 💥یکی از آسیب های مهم و اساسی که به مزارع زعفران وارد میگردد تنش های دمایی هست… خصوصا در سالهای اخیر،تغییرات جوی در مناطق مختلف چشمگیر شده و گرمای تابستان،گرمای اول و آخر فصل و سرمای اول و اواسط فصل…...

نکاتی درباره جمع آوری پیاز از مزارع کاشته شده

جمع آوری پیازهای زعفران… 💥پیازهای زعفران از مزارع سنتی به روشهای مختلفی جمع آوری میشوند… که در حالت کلی ۳ روش مورد استفاده هست…. ۱_روش خشک کن… در این روش نه تنها آبیاری انجام نمیگیرد بلکه خاک هم کاملا خشک است و اثری از رطوبت بارشهای بهاره و….نیست… در...

نسخه کودی پیشنهادی مزارع نوزاد با ۴ مرحله آبیاری پاییزه

کشاورزان عزیز مدنظر داشته باشید برای پیشنهاد دادن نسخه کودی مناسب باید اطلاعاتی نظیر آنالیز آب و خاک و……در اختیار داشت….. حتی شرایط جوی سال زراعی در نسخه کودی موثر است…. همچنین در نظر داشته باشید دوز مصرفی کودها بسته به کیفیت و….متفاوت است ولی متاسفانه اکثر فروشندگان عزیز...

نرخ روز پیاز

قیمتروزپیاز_زعفران 💥میانگین قیمت استعلامی پیاز زعفران 💥پیاز تربت و زاوه هرکیلوگرم ۴۲۰۰الی ۵۷۰۰ 💥پیاز کاشمر ۳۷۰۰الی ۴۸۰۰ 💥پیاز نیشابور ۴۵۰۰الی۶۰۰۰ 👌اختلاف قیمتهای هرمنطقه بسته به متوسط وزنی،درصد ناخالصی و سلامت و…..دارد….....

نرخ روز پیاز

💥نرخ روز پیاز زعفران پیاز کاشمر ۳۵۰۰الی۴۵۰۰ پیاز تربت ۴۲۰۰الی۵۱۰۰ پیاز نیشابور ۴۳۰۰ الی۵۵۰۰ 💥دلیل اختلاف قیمتها،کیفیت و درصد آلودگی و متوسط وزنی و…. میباشد...
error: Content is protected !!