انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

مطلبی درباره میکروبهای خاک

میکروب‌های خاک، منبعی غنی از کربن هستند بررسی جدید یک گرو ه بین‌المللی از پژوهشگران نشان می‌دهد که میکروب‌های ساکن در خاک، منبع قابل توجهی از کربن هستند. بررسی‌هایی که در مورد درک چالش‌ها و راه‌حل‌های آینده برای تغییرات اقلیمی صورت می‌گیرند، نشان می‌دهند که تعادل کربن ذخیره شده...

نسخه کودی پیشنهادی برای مزارع مسن و تراکم بالای۲۰تن درهکتار

نسخه کودی پیشنهادی برای مزارع پیر و متراکم با تراکم بالای ۲۰ تن در هکتار 💥این مزارع حتما ۴ مرحله آبیاری پاییزه رو داشته باشند… گلاب اول کلات آهن ۲برابر دوز اسید هیومیک ۴برابر دوز گلاب دوم ریز مغذی کامل اسید هیومیک ۴ برابر دوز ۱۰ ۵۲ ۱۰ پودری...

نسخه کودی مزارع زعفران با تراکم ۱۰ الی۲۰تن در هکتار

نسخه کودی مزارع با تراکم پیاز ۱۰ الی ۲۰ تن در هکتار 💥دقت فرمایید نسخه مناسب در هر آب بصورت جداگانه تجویز شده است یعنی کسانی که مثلا ۱گلاب و ۱زاچ آب میتونن بدن نسخه کودی گلاب دوم و زاچ آب اول رو اجرا کنند… گلاب اول اسید هیومیک...

نسخه کودی پیشنهادی برای مزارع نوزاد با ۲مرحله آبیاری پاییزه شامل یک گلاب و یک زاچ آب

نسخه کودی مزارع نوزاد با ۲مرحله آبیاری شامل یک گلاب و یک زاچ آب آب اول (گلاب) اسید هیومیک کلات آهن ۲کیلوگرم اوره فسفات ۲۵ کیلوگرم آب دوم(زاچ آب) هیومیک اسید ۳بیست ۲۵ کیلو ریز مغذی ۵ کیلو سولوپتاس ۲۵ کیلو 🌠شرکت مهام پویای فیروزه مهندس علی صومعه...
error: Content is protected !!