انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

ملاکهای انتخاب میزان تراکم بنه در هکتار

💥ملاکهای انتخاب میزان تراکم بنه در هکتار ۱_در اقلیم هایی که تابستان گرم و زمستان معتدل و کم بارش دارند چنانچه خاک فقیر و ماده آلی کمتر از ۲درصد باشد تراکم ۳تن درهکتار و اگر خاک غنی باشد ۵تن درهکتار توصیه میگردد… ۲_در اقلیم هایی که تابستان نسبتا معتدل...

تراکم کاشت زعفران

〽️تراکم کاشت زعفران از دلایل مهم عملکرد نامناسب مزارع تراکم نامناسب کاشت است….. تراکم کاشت یعنی تناژ بذر استفاده شده در واحد هکتار…. که بین ۳الی۱۶ تن درهکتار پیشنهاد میگردد… 🔍انتخاب میزان تراکم پیاز جهت کاشت به چند عامل بستگی دارد ۱_ماده آلی خاک و درکل شرایط بستر ۲_اقلیم...

انتخاب روش مناسب کاشت زعفران

💥انتخاب روش مناسب کاشت زعفران و بررسی اجمالی مزایا و معایب آنها ۱_روش کپه ای؛ این روش تقریبا منسوخ شده ولی در خاکهایی که از مواد آلی غنی هستن،خصوصا مناطق سردسیر برای مزارع که زودبازده برنامه ریزی شده اند تا حدودی قابل قبول است 👌این روش مزرعه سریع تر...

روشهای مختلف کاشت بنه زعفران

💥روشهای مختلف کاشت بنه زعفران ⚡️برای کاشت بذر و احداث مزرعه زعفران روشهای مختلفی وجود دارد که هرکدام مزایا و معایبی دارد و کشاورز باید نسبت به شرایط خود بهترین روش را انتخاب کند…. ✔️انواع روشهای کاشت پیاز شامل ۱_روش کپه ای ۲_روش تسبیحی ۳_روش جوی پشته میباشد که...

ملاک های انتخاب بذر مناسب زعفران | پیاز زعفران

💥ملاک های انتخاب بذر مناسب زعفران ( پیاز زعفران ) 🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰 ۱_مهمترین ملاک انتخاب بذر مناسب 👌سلامت بذر است…. یعنی بنه هایی انتخاب شوند که سالم هستند و ازنظر آلودگی به قارچ و کنه در حد قابل قبول باشند(حداکثر۵درصد) و دارای بدنه سالم و بدون زخم باشند. ۲_متوسط وزنی...
error: Content is protected !!