انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: بستر مناسب زعفران

یاداوری نکاتی درباره زمان مناسب کاشت زعفران

☄نکاتی در بازه زمان کاشت پیاز زعفران با توجه به فرا رسیدن فصل کاشت زعفران لازم دیدیم نکاتی را یادآوری کنیم…… قبلا درباره زمان کاشت مطالب کلی بیان شده که اکنون مطالبی کاملتر بیان میکنیم…. با توجه به فیزیولوژی گیاه زعفران بهترین زمان جابجایی پیاز،در زمان خواب حقیقی آن...

خاکورزی

💥نکات بسیار مهم درباره عملیات خاکورزی… ☄ابتدا تعاریف کلی👇👇👇👇 خاکورزی چیست و هدف از آن چه می‌باشد؟ •خاکورزی مجموعه عملیات مکانیکی به منظور انجام زراعت می‌باشد که هدف از آن تدراک محیط رشد مناسب برای جوانه زدن بذر، رشد ریشه، کنترل علف‌های هرز، کنترل فرسایش خاک و کنترل رطوبت...

#سوزاندن بقایای گیاهی🔥🔥

‍ ‍ ‍ ‍ متاسفانه به کرار دیده شده که کشاورزان عزیز برای اماده سازی زمین جهت کاشت مجدد،بقایای گیاهان باقی مانده روی سطح خاک را آتش میزنند… قبلا به کرار در کانال و انجمن بر مضرات این کار تاکید شده و باتوجه به اهمیت موضوع مجدد به ان...

غنی کردن خاک قبل از کاشت

💥غنی کردن خاک قبل از کاشت ⚡️درمطالب قبل نکاتی درباره اصلاح خاک بمنظور ایجاد بستر مناسب که بتواند شرایط بهینه رشد بنه را داشته باشد بیان شد…. اکنون اشاره ای به غنی کردن خاک از عناصر ماکرو و میکرو خواهیم داشت.. پس از اصلاح بافت خاک و همچنین رفع...

استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک…

استفاده از ماسه بادی جهت سبک کردن خاک 💥درمطالب قبل به اهمیت سبک کردن خاکهای سنگین اشاره شد…. 👌اما ماسه بادی چیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 💥منظور از ماسه بادی ذرات ریز شده سنگ هست که که توسط فرسایس طبیعت به ذرات ریزتری تبدیل شده است…. این...
error: Content is protected !!