انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: عمق مناسب زعفران

بهینه کردن عمق کاشت مزرعه زعفران

💥راهکار اصلاح عمق در مزارع کاشته شده 💥عمق نامناسب یکی از مهمترین دلایل کاهش عملکرد در مزارع زعفران است که متاسفانه بسیاری از کشاورزان بدلیل نداشتن اطلاعات کافی با این مشکل درگیرهستند… 👌عمق زیاد باعث استهلاک بالای انرژی ک خفگی پیاز و….. میشود عمق کم باعث افزایش تنش های...

عمق کاشت مناسب زعفران

💥عمق کاشت مناسب یکی از مهمترین اقدامات لازم برای گرفتن نتیجه مطلوب است… چنانچه عمق کمتر از حدلازم باشد پیازها هویچی شده و تنش های دمایی بیشتر برآنها تاثیر خواهد داشت… و از عملکرد کاسته خواهد شد… و اگر عمق بیش از حد لازم باشد مشکلاتی مانند بدسبزی،ضعف کلاله،دیر...
error: Content is protected !!