انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: آبکود

نسخه کودی محلولپاشی مزارع نوزاد

💥نسخه کودی پیشنهادی برای محلولپاشی 🛎نسخه های کودی بسته به شرایط مزارع متفاوت است حتی شرایط اب و هوایی سال زراعی نیز در نسخه کودی نقش دارد لذا برای داشتن نسخه بهتر پیشنهاد میگردد از کارشناسان خبره محلی کمک بگیرید نسخه های پیشنهادی ما بصورت کلی بیان شده است(که...

نسخه کودی مختص زاچ اب

💥نسخه کودی زاچ اب متاسفانه امسال قیمت گل و سرگل بشدت سقوط کرد… و هیچ کاری از دست کشاورز بر نمیاد مافیا بازار را در کنترل دارند و تا بوده همین بوده و خواهد بود…. اما باید به یک نکته توجه کرد 👌بالا بردن میزان محصول که فقط با...

معرفی کودی که در گلاب استفاده میشود و محصول را بشدت افزایش میده ☄کود معجزه گر فلان که گلدهی را چند برابر میکند

💥معرفی کودی که در گلاب استفاده میشود و محصول را بشدت افزایش میده ☄کود معجزه گر فلان که گلدهی را چند برابر میکند متاسفانه این عبارات و عبارات مشابه امروزه به گوش اکثر کشاورزان زعفران کار آشنا هست… مافیا و افراد سودجو و متقلب سالهاست با استفاده از تبلیغات...

توصیه ها و نسخه کودی پیشنهادی مزارع الوده به کنه و قارچ

💥پیشنهاد ویژه برای مدیریت داشت مزارع آلوده به کنه…. 💥قبلا اشاره کردیم کنه زعفران بیشترین خسارت را به مزارع وارد میکند از انجا که فیزیولوژی و چرخه تکامل دوره رشد پیاز زعفران به گونه ایست که استارت رشد پیاز دختری هم زمان با شروع سرماست…. لذا تا زمان تشکیل...

نسخه کودی پیشنهادی دکتر حسینی

نسخه کودی دکتر مهدی حسینی(مدیر فروشگاه کود و سموم تعاون) با سلام کودهای پیشنهادی برای زعفران ۱- آب اول گل آب اسیدهیومیک + کود ۲۰-۲۰-۲۰ + فسفیت پتاسیم ۲- آب دوم گل آب اسیدهیومیک +اوره فسفات+ آهن ۳- زاچ آب کود ۱۰-۵۲-۱۰ + کود مخصوص تقویت غده زایی +...
error: Content is protected !!