انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: برداشت

نکاتی قابل توجه در برداشت گل زعفران

💥نکاتی در برداشت گل زعفران کشاورزان عزیز برای برداشت محصول پیشنهاد میگردد نکات ذیل را رعایت نمایند ۱_پس از طلوع گلها هرچه سریع تر اقدام به جمع آوری محصول کنید ماندن گل در مزرعه باعث کاهش کیفیت و حتی عیار کلاله شده و احتمال آسیب رساندن به کلاله توسط...

دلایل اختلاف زمانی گلدهی در مزرعه

دلایل اختلاف زمانی گلدهی در مزارع… و راهکارهایی جهت تسریع گلدهی 💥یکی از مشکلات زعفرانکاران عدم تشخیص زمان گلدهی مزرعه شان است… برخی مواقع ممکن است تا ۲ماه فاصله زمانی بین طلوع گل(اولین گل مزرعه) و غروب گل(اخرین گل مزرعه) بیفتد.. گاه نیز گلدهی به یکباره اتفاق میفتد و...

دلایل کاهش گلدهی در اکثر مزارع زعفران

‍ بسیاری از کشاورزان در برخی سالها با مشکل عدم گلدهی مطلوب برخورد کرده اند..این پدیده دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه.. 💥مهمترین آیتم تاثیر گذار درشتی پیاز است… در منابع قید شده که پیاز با وزن ۸گرم به بالا گل میدهد ولی این نکته بصورت کلی بیان شده چراکه...
error: Content is protected !!