انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: تولید زعفران

زعفرانکاری در یک نگاه

۱_بررسی شرایط اقلیمی ۲_انجام آنالیز آب ۳_انجام انالیز خاک ۴_اصلاح و غنی سازی خاک شامل بهبود ساختمان فیزیکی خاک تقویت مواد آلی تقویت مواد معدنی زهکشی شیب بندی و تسطیح کاشت کود سبز جهت احیای ساختمان خاک برگردان کود سبز و تسطیح مجدد ۵تعیین برنامه زمانبندی و برآورد عمر...

بارندگی و ابیاری

سوال بارندگی بارش آیا بعد از بارندگی نیاز به آبیاری مزرعه زعفرن میباشد یا خیر؟؟ 💥پاسخ بر خلاف بسیاری از گیاهان زراعی مانند گندم و جو…. که ابیاری بسیار سبک و بارش هایی در حد ۲سانتی متر میتواند نیاز آبی مقطعی مزرعه را تا حدودی تامین کند،اما مزرعه زعفران...

زردآب

زرد آب یکی از مهمترین مرحله آبیاری در مزارع زعفران زرد آب است…. 💥تعریف زرد آب؛ به مرحله آخر آبیاری در مزارع زعفران که در دوره آغاز خزان برگها انجام میگردد زرد آب میگویند 💥تاریخ وزمان مناسب زرد آب؛ بطور کلی نمیتوان تاریخ دقیقی برای زردآب پیشنهاد کرد چون...

آخرین بازه زمانی مناسب برای محلولپاشی

آخرین فرصت برای انجام محلولپاشی در مزارع زعفران… 💥در مورد اهمیت محلولپاشی مطالب زیادی قبلا بیان شده است… اما محلولپاشی در چه بازه زمانی باید انجام گردد؟ متاسفانه برای زعفران تحقیقات علمی کامل انجام نگرفته است… ولی باید توجه داشت از زمان رویش برگ تا خزان کامل امکان جذب...

زرد شدن نوک برگها بعد از محلولپاشی

زرد شدن نوک برگها بعد از محلولپاشی قبلا در باره دلایل سوختگی سر برگها مطالبی بیان شد که میتوانید در لینک زیر مطالعه بفرمایید ⚫️ bit.ly/2rHa9t7 اما یکی از دلایل ایجاد سوختگی در نوک برگ زعفران میتواند محلولپاشی کود ها و یا سموم باشد که به برخی از مهمترین...
error: Content is protected !!