انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: سوالات کشاورز و پاسخ کارشناس

یخ آب مزرعه زعفران

یخ آب یکی از بهترین راههای کنترل آفات در مزارع و باغات ،یخ آب زمستانه هست معمولا هنگامی که دمای هوا به کمتر از منفی ۴الی منفی ۶ درجه سانتی گراد میرسد بهترین زمان دادن یخ آب خواهد بود… یخ آب باعث یخ زدن سطح خاک شده و درواقع...

نسخه محلولپاشی مزارع با تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز(مزارع ۱الی۴ساله)

💥نسخه محلولپاشی مزارع ۲الی۴ساله (تراکم ۱۰الی۲۵تن پیاز در هکتار) 〽️برای یک مرحله(اواسط بهمن ماه) اسید آمینه مگافول ۲ لیتر اسید آمینه پودری ۲کیلو جلبک دریایی آکادین ۲کیلو فسگارد ۱لیتر کلات اهن ۱ کیلو ریزمغذی برکسیل ۲کیلو ۳بیست ۳کیلو ۱۲ ۱۲ ۳۶ مرغوب ۵ کیلو 〽️برای ۲ مرحله مرحله اول...

نسخه محلولپاشی مزارع نوزاد برای ۳و۴مرحله

💥نسخه کودی مزارع نوزاد برای ۳و ۴مرحله محلولپاشی مرحله اول(پیشنهاد میگردد اواسط دی ماه انجام گردد) 〽️اسید آمینه مگافول ۲لیتر 〽️جلبک دریایی آکادین ۱کیلو 〽️ریز مغذی بیومین ۴۴ یک کیلو 〽️فسگارد یک کیلو 〽️۳بیست (دوز شرکتی) 💥مرحله دوم(اوایل بهمن ماه) 〽️اسید آمینه مگافول ۲لیتر 〽️جلبک دریایی آکادین ۱کیلو 〽️ریز...

محلولپاشی مزارع زعفران

‍ ‍ ‍ ‍ امروزه کمتر کسی هست که اهمیت تغذیه برگی برایش اثباط نشده باشد درسالهای اخیر بدلیل کاهش بارندگی و مصرف سموم و کودهای شیمیایی به ویژه کودها و سموم کم کیفیت و…. خاکها شور و قلیایی شده و جذب عناصر را (به ویژه ریزمغذی ها)دچار مشکل...

زرد شدن نوک برگها

‍ #زرد شدن نوک برگهای زعفران طی بازدیدهای بعمل آمده از مزارع مختلف زعفران و تصاویر ارسالی دوستان از مناطق مختلفت…. و گزارشات ارسالی،مشاهده شده که برگهای برخی مزارع سر سوخته یا نوک برگها زرد شده است… این پدیده دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها شامل موارد ذیل است...
error: Content is protected !!