انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: فراوری

استفاده از کودهای گوسفندی و پرندگان برای زعفران

💥اشکالات استفاده از کودهای دامی گوسفندی و پرندگان برای زعفران 💥بطور کلی هرچقدر جثه حیوان کوچکتر باشد فضولات آنها از مواد آلی غنی تر و در نتیجه این کودها شورتر و دارای ازت بالاتری هستن… ازت بالا باعث تشدید رشد رویشی میشود و در نتیجه تعداد پیازهای دختری زیاد...

دلایل کاهش گلدهی در اکثر مزارع زعفران

‍ بسیاری از کشاورزان در برخی سالها با مشکل عدم گلدهی مطلوب برخورد کرده اند..این پدیده دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه.. 💥مهمترین آیتم تاثیر گذار درشتی پیاز است… در منابع قید شده که پیاز با وزن ۸گرم به بالا گل میدهد ولی این نکته بصورت کلی بیان شده چراکه...
error: Content is protected !!