انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: معرفی کود ها

💥نکات مهمی درباره جذب ریشه

متاسفانه هنوز بسیاری از کشاورزان شناخت درستی از گیاه زعفران ندارند هنوز بسیاری آن را مانند گندم و جو میدانند😊 حتی گاها دیده شده برگهای زعفران را درو کرده و به خوراک دام تبدیل میکنند😔 اکنون نکاتی درباره جذب ریشه بیان میکنیم… ریشه زعفران لوله ای و کوتاه بوده...

نسخه کودی پیشنهادی برای مزارع مسن و تراکم بالای۲۰تن درهکتار

نسخه کودی پیشنهادی برای مزارع پیر و متراکم با تراکم بالای ۲۰ تن در هکتار 💥این مزارع حتما ۴ مرحله آبیاری پاییزه رو داشته باشند… گلاب اول کلات آهن ۲برابر دوز اسید هیومیک ۴برابر دوز گلاب دوم ریز مغذی کامل اسید هیومیک ۴ برابر دوز ۱۰ ۵۲ ۱۰ پودری...

نسخه کودی مزارع زعفران با تراکم ۱۰ الی۲۰تن در هکتار

نسخه کودی مزارع با تراکم پیاز ۱۰ الی ۲۰ تن در هکتار 💥دقت فرمایید نسخه مناسب در هر آب بصورت جداگانه تجویز شده است یعنی کسانی که مثلا ۱گلاب و ۱زاچ آب میتونن بدن نسخه کودی گلاب دوم و زاچ آب اول رو اجرا کنند… گلاب اول اسید هیومیک...

نسخه کودی پیشنهادی برای مزارع نوزاد با ۲مرحله آبیاری پاییزه شامل یک گلاب و یک زاچ آب

نسخه کودی مزارع نوزاد با ۲مرحله آبیاری شامل یک گلاب و یک زاچ آب آب اول (گلاب) اسید هیومیک کلات آهن ۲کیلوگرم اوره فسفات ۲۵ کیلوگرم آب دوم(زاچ آب) هیومیک اسید ۳بیست ۲۵ کیلو ریز مغذی ۵ کیلو سولوپتاس ۲۵ کیلو 🌠شرکت مهام پویای فیروزه مهندس علی صومعه...
error: Content is protected !!