انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر

ایدی گروه: @elina314

ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

دسته: متفرقه

نکات بسیار مهم در باره ریشه زعفران

نکات کلیدی ولی مهم درباره ریشه و شرایط جذب کودبسیاری از کشاورزان انتظار دارن به محض ظاهرشدن ریشه (در حد پوند حتی) اون ریشه جذب عناصر هم داشته باشهنکته اول اینه که سرعت ریشه زنی و توسعه ریشه به عوامل متعددی بستگی داره که مهمترین آنها شامل👌کاهش مناسب دما...

سوزاندن بقایای گیاهی

‍ ‍ ‍ ‍ #سوزاندن بقایای گیاهیمتاسفانه به کرار دیده شده که کشاورزان عزیز برای اماده سازی زمینجهت کاشت مجدد،بقایای گیاهان باقی مانده روی سطح خاک را آتش میزنند…قبلا به کرار در کانال و انجمن بر مضرات این کار تاکید شدهو باتوجه به اهمیت موضوع مجدد به ان اشاره...

بروز رسانی قیمت پیاز زعفران ۱۵مردادماه ۹۹

💥نرخ ها بر اساس پیاز استاندارد با مشخصات ذیل میباشد۱_درصد آلودگی کمتر از ۵درصد ۲_پیازها نقره شده و بدون خاک و آماده کاشت۳_متوسط وزن بالای ۱۰ گرم ۴_جمع آوری بصورت خشکه کن و تک خیش پیاز کاشمر ۵۵۰۰‌پیاز تربت ۷۰۰۰پیاز زاوه ۷۵۰۰پیاز فاروج و قوچان ۸۰۰۰ پیاز نیشابور ۸۵۰۰...

مبارزه با پسیل پسته

پسیل پستهیکی از مهمترین آفات درختان پستهپسیل است…متاسفانه توصیه های غیراصولی باعث شده نه تنها این افت کنترل نشود بلکههرسال بر مقاومتشان در برابر سموم افزوده گردد…سال هاست باغداران پسته انواع و اقسام سموم رو به کار میبرند ولی متاسفانه هنوز هم این آفات جولان میدهد…. ما به شما...

کلات چیست؟کود کلاته چه مزایایی دارد؟

💥متاسفانه به کرات دیده شده برای آنالیز سازی از کودهای سولفاته استفاده میکنند و روی بسته بندی ها هم بصورت نوشته ها با قلم ریز مینویسند بفرم سولفاته …و گاهی هم قید نمیکنند… و خریدار هم دقت کافی ندارد به توضیحات و نوشته های روی بسته بندی کودهابه این...
error: Content is protected !!