انجمن زعفران ایران

مجموعه تلگرامی بیش از 30هزارکشاورز زعفران کار کشور با فعالیت کسبه و تجار معتبر
ورود به گروه

آموزش کشاورزی

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

الیو

الیو.... مجموعه ای با کشاورزی پایدار و اصولی

اطلاعیه

💥اطلاعیه با توجه به نزدیک شدن به پایان برداشت محصول در مزارع زعفران و آماده شدن برای زاچ آب…. کشاورزان عزیز مد نظر داشته باشند زاچ آب مهمترین آب از نظر تغذیه در زراعت زعفران است… که در تمام نسخه های کودی،کودهایی با درصد ازت بالا وجود دارد چون...

دلایل کاهش عملکرد مزارع زعفران

💥دلایل کاهش عملکرد در مزارع زعفران یکی از چالش های مهم کشاورزان زعفرانکار،کاهش و نوسانات عملکرد مزارعشان است… مهمترین دلایل کاهش عملکرد بشرح ذیل میباشد ۱_فقر مواد آلی خاک 👌که فقط با استفاده از کودهای فراوری شده قابل جبران هست.. ۲_فقر مواد معدنی خاک 👌که با کودهای آلی فراوری...

نسخه کودی مختص زاچ اب

💥نسخه کودی زاچ اب متاسفانه امسال قیمت گل و سرگل بشدت سقوط کرد… و هیچ کاری از دست کشاورز بر نمیاد مافیا بازار را در کنترل دارند و تا بوده همین بوده و خواهد بود…. اما باید به یک نکته توجه کرد 👌بالا بردن میزان محصول که فقط با...

دلایل ضعف کلاله

〽️دلایل ضعیف بودن کلاله مهمترین دلایل ضعف کلاله به شرح ذیل است ۱_فقر مواد آلی خاک ۲_فقر مواد معدنی ۳_عمق نامناسب پیاز ۴_تنش گرما و سرمایی ۵_آبیاری نامناسب ۶_بافت سنگین و خیلی سبک ۷_سله خاک ۸_کود نامناسب در گلاب ۹_آسیب رساندن به برگها ۱۰_ژنتیک پیاز 💥تمام موارد فوق میتوانند...

خشک کردن کلاله زعفران

〽️خشک کردن کلاله زعفران مهمترین مرحله فراوری گل زعفران نحوه خشک کردن آن است…. از آنجا که در بازار ایران فقط به ظاهر کلاله اهمیت داده میشود(البته در خرید از کشاورز) لذا نحوه خشک کردن اصولی بسیار مهم است.. برای این منظور ابتدا کلاله ها را گرده گیری کرده...
error: Content is protected !!